top of page
promote_Dialux01.png
promote_Dialux02.png

บริการปรึกษาฟรี !!

โปรแกรมจำลอง3มิติ

การติดตั้งโคม/หลอดไฟ

ช่วยในการเลือกซื้อและตัดสินใจ

ทำไมต้องเรา ?

• ลูกค้าสามารถกำหนดคุณสมบัติของหลอดไฟได้เองตามต้องการ เนื่องจากเรามีทีมวิจัยและพัฒนาของตนเอง 
• คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตรงตามฉลาก สามารถทดสอบได้โดยอุปกรณ์การทดสอบที่มีมาตรฐาน 
• Drivers ถูกพัฒนาเพื่อให้ประหยัดไฟ  ไม่ร้อน เพื่อความทนและให้ผลทางอ้อมถึงการประหยัดค่าแอร์
  มีอายุใช้งานยาวและให้แสงสว่างที่นิ่งแม้กระแสไฟที่สวิง  

• ออกแบบให้ใช้ได้กับไฟฟ้าที่ไม่นิ่ง input Voltage 100-265V แต่จะได้แสงสว่างคงที่ แม้มีการสวิงของไฟ พร้อมด้วยการป้องกัน surge
• เลือกเม็ดแอลอีดีที่มีคุณภาพดี มีความคมชัดในการมองเห็น ช่วยถนอมสายตา ภายใต้ Blue Light Hazard  
• เลือกวัสดุที่ใช้ให้มีคุณภาพดี ไม่ลุกไหม้ ไม่เหลืองหรือกรอบ  เลนส์อย่างดีที่ควบคุมทิศทางของแสงได้ 
• การผลิตผ่านการทดสอบ 100% และมีการทดสอบในแต่ละขั้นตอน 
• สินค้าที่คุ้มค่าเกินราคา เมื่อเทียบราคากับคุณสมบัติที่เหนือกว่าและอายุใช้งานที่ยาว
• งานออกแบบมีเอกลักษณ์  ผลิตโดยผู้เชียวชาญที่มีประสบการณ์โดยโรงงานผู้ผลิตในประเทศไทยที่มีประสบการณ์มากกว่า 26 ปี 
• มีมาตรฐานรับรองมากมายทั้งตัวสินค้าและโรงงานพร้อมด้วยการยอมรับจากลูกค้าถึงผลงานที่ดี

SERVICE

sample-dialux.jpg

Dialux

โปรแกรมจำลองแสงสว่าง

จำลองเส้นสว่าง วางตำแหน่งหลอดไฟ

กำหนดค่าความสว่างได้ตามต้องการ

ระบุตำแหน่งติดตั้ง

bottom of page