top of page

 AUTOMATIC 

 Timer Switch, 24 Hour (W-TS221) 

skp timer จับเวลา ตั้งเวลา แอลอีดี led ไทย

ไทม์เมอร์ 24 ชั่วโมงระบบดิจิตอล 
* เปิด/ปิด โหลดอัตโนมัติ เช่น ไฟแสงสว่างทางเดิน, ปั้มน้ำ, เครื่องทำน้ำร้อน, อุปกรณ์ควบคุมตู้ปลา ระบบไฟตู้ปลา ฯลฯ 
* แม่นยำในการใช้งาน สามารถตั้งเวลาเปิด/ปิด ได้ถึง 5 ช่วงใน 24 ชม. 
* การตั้งค่าเวลา เปิด/ปิด ทำได้โดยการเข้าไปตั้งค่าในโปรแกรมอย่างง่ายเพียงกดปุ่ม SET 
* มีแบตเตอร์รี่สำรองให้เวลาเดินอัตโนมัติ เมื่อไฟดับไม่ต้องตั้งเวลาใหม่ 
* ทนกระแสได้ถึง 20A

 Photo Switch (W-PT3) 

skp photo switch จับเวลา เวลา แสง แอลอีดี led ไทย

* อุปกรณ์ควบคุมการทำงาน เปิด/ปิด โดยการจัดระดับความเข้มของแสงอัตโนมัติ 
* สำหรับ ถนน, สวน, ตู้โชว์สินค้า, ป้ายโฆษณา, ทางเข้าบ้าน ฯลฯ  
* ช่วยประหยัดพลังงาน รูปแบบสวยงาม 
* สะดวกในการติดตั้งสามารถใช้ได้ทั้งภายใน และ ภายนอกอาคาร 
* เมื่อระดับความเข้มของแสงต่ำกว่า 10LUX W-PT3 จะเปิดไฟแสงสว่างโดยอัตโนมัติ 
* เมื่อความเข้มของแสงสูงกว่า 18 LUX จะปิดไฟอัติโนมัติทำให้ประหยัดพลังงาน

bottom of page