top of page
Gallery Shadows

Our Customers

หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี

หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี

หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี

หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย

สำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย

อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย

สำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย

อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

Nextcan Innovation Co.,Ltd.

Nextcan Innovation Co.,Ltd.

อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Nextcan Innovation Co.,Ltd.

Nextcan Innovation Co.,Ltd.

อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Nextcan Innovation Co.,Ltd.

Nextcan Innovation Co.,Ltd.

อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Kasetsart University

Kasetsart University

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University

Kasetsart University

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University

Kasetsart University

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Cherie Clinic

Cherie Clinic

Cherie Clinic

Cherie Clinic

Cherie Clinic

Cherie Clinic

Cherie Clinic

Cherie Clinic

Cherie Clinic

Cherie Clinic

Cherie Clinic

Cherie Clinic

Bangpakok 9 Hospital

Bangpakok 9 Hospital

Bangpakok 9 Hospital

Bangpakok 9 Hospital

Bangpakok 9 Hospital

Bangpakok 9 Hospital

Bangpakok 9 Hospital

Bangpakok 9 Hospital

Bangpakok 9 Hospital

Bangpakok 9 Hospital

Bangpakok 9 Hospital

Bangpakok 9 Hospital

Bangpakok 9 Hospital

Bangpakok 9 Hospital

Bangpakok 9 Hospital

Bangpakok 9 Hospital

Bangpakok 9 Hospital

Bangpakok 9 Hospital

Bangpakok 9 Hospital

Bangpakok 9 Hospital

Bangkok Airway

Bangkok Airway

Bangkok Airway

Bangkok Airway

Bangkok Airway

Bangkok Airway

baby & kid

baby & kid

baby & kid

baby & kid

baby & kid

baby & kid

baby & kid

baby & kid

baby & kid

baby & kid

Customer List

รายการลูกค้า

ขอขอบคุณทาง NCI ที่ได้นำ LED ของเราไปทดแทน Hi-bay, Streetlight ทดแทนของเดิม

Nextcan innovation CO.,LTD.

Thank you NCI for bringing our LED to replace Hi-bay, streetlight replacement of the old.

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

CPF ต้องการโคมไฟถนนที่ให้ความส่องสว่างสูง เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ของโรงงาน  ทาง CPF จึงได้สั่งซื้อโคมไฟถนน 135W ไปทดแทนโคมเดิม

Charoen Pokphand Foods PCL.

CPF ordered street lamps that provide high luminance to be used in areas of CPF’s plants. Our product was purchased replace 135W lamp.

บริษัท ซูเลียนท่าน้ำนนท์ จำกัด

ได้เลือกใช้หลอดเกลียวเพื่อนำไปเปลี่ยนใช้กับอาคารสำนักงาน

ZhulianThanamnon Co.,Ltd.

The company ordered spiral light bulbs to replace old light bulbs in the building.

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางขุนนนท์

ทางธนาคารได้นำหลอด Downlight ไปใช้ในส่วนของห้องทำงาน แทนหลอดประหยัดไฟตะเกียบโดยพร้อมทั้งบริการเปลี่ยนหลอดไฟ

Siam Commercial Bank (Bang Khun Non Branch)

The bank ordered LED Downlights and installation service in order to replace old compact fluorescent lamps in the office.

Baby & Kid

ผู้จำหน่ายสินค้าสำหรับเด็ก ได้เลือกนำหลอดยาวของทางเรา

ไปเปลี่ยนที่สำนักงานขายสาขา งามวงศ์วานทั้งอาคาร

Baby & Kid

The company had selected our tube lights to replace old lights in the sale office at Ngamwoongwan branch.

การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี

ทางการไฟฟ้ามีการซื้อเพื่อใช้ทดแทนหลอดที่เสีย เป็นการทยอยเปลี่ยนจากหลอดเดิม มาเป็น หลอดแอลอีดี

Metropolitan Electricity Authority (Nontaburi District)

MEA bought LED lights to replace the broken lamps.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยได้เลือกใช้สินค้าของทางเราหลากหลายประเภท อาทิ เช่น

หลอดยาว, หลอดเกลียว, โคมไฟกลม (Panel Round)โคมไฟเหลี่ยม (Square Panel), เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (PIR sensor) และเซ็นเซอร์รับแสง เป็นต้น

The Faculty of Veterinarian Medicine,Kasetsart University

The Faculty of Veterinarian Medicine ordered our products such as tube lights, spiral lights, panel round bulbs, square panel lights, PIR sensors (Motionsensor) , light sensors, and so on.

บริษัท เรสซิเดนซ์สปอร์ตคลับ และบริษัทในเครือ

ได้ให้ความไว้วางใจเลือกใช้สินค้าประเภทหลอดเกลียวและหลอดยาว

เพื่อนำไปเปลี่ยนใช้กับที่พักอาศัย รวมไปถึงอัยยะปุระรีสอร์ทแอนด์สปา

เกาะช้าง อีกด้วย

Resident Sportclub Co.,Ltd. and affiliates

The company relies on our products. Our tube lights and spiral lights were selected in order to replace old lights in the shelters in sport club, including the lights in Aiyaburi Spa & Resort at Koh Chang as well.

Bangkok Airways

เลือกใช้หลอดยาวและหลอดเกลียวสำหรับอาคารสำนักงานใหญ่ และสำหรับเปลี่ยนที่ Hanger

Bangkok Airways

Bangkok Airways ordered our tube lights and spiral lights for the headquarters building and replace the hanger.

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกิมเฮง จำกัด

ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าบริโภคต่างๆ เช่น เยลลี่พร้อมดื่ม ตราเจเล่ไลท์

เยลลี่ คาราจีแนน ตราไดยาโมโตะ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม ตรา คูลลีคูลได้เลือกเปลี่ยนมาใช้หลอด LED T8 รุ่นความยาว 1.2 เมตร ภายในโรงงานการผลิต

KimHeng Food Products Co.,Ltd.

Manufacturers and distributors of consumer goods such as jelly with Jele light. Jelly Carrageenan brand Diayamoto ready-to-drink juices, Coolly Kool has chosen to switch to T8 LED tube 1.2 meter inside the factory.

บริษัท ไทยสมุทร เคเบิ้ล จำกัด

ผู้ผลิตและจำหน่ายสายไฟยี่ห้อ โนคอนได้เลือกเปลี่ยนมาใช้หลอด

LED T8 และไฮเบย์ทดแทนโคมแสงจันทร์ทั่วทั้งโรงงานการผลิต

Thai Ocean Cable Co.,Ltd.

Manufacturer and distributor of brand wires. Nacon has chosen to switch to LED T8 and Hi-Bay.

เชอรี่คลีนิค สาขา เดอะมอลล์ บางแค

คลีนิคด้านความงามของโรงพยาบาลบางปะกอก ได้ไว้วางใจใช้สินค้า LED จาก SKP Energy อาทิ ไฟเส้นสตริป Downlight เป็นต้น และให้ทางบริษัทดูแลเรื่องแสงสว่างของทั้งคลีนิคอีกด้วย

Cherie Clinic (The Mall Bangkae Branch)

Beauty Clinic at Bangpakok Hospital that trust our LED products such as light StripDownlight and so on. The company takes care of the lighting of the clinic as well.

bottom of page