top of page

 SPORT FIELD 

หลอดLEDสำหรับสนามกีฬา ให้ความสว่างแต่ไม่แสบตาไม่มีแสงแยงตา ความร้อนต่ำ แสงถนอมสายตา กำลังไฟต่ำกว่าหลอดไฟทั่วไปที่เคยใช้กันอย่างมาก วัสดุทนทาน ระบายความร้อนได้ดี ทำให้อายุการใช้งานสูง

bottom of page