BLOG 

June 10, 2019

  • Watt, W  (วัตต์)    กำลังไฟ , จำนวนไฟที่ใช้ จำนวนน้อย จึงหมายถึงใช้ไฟน้อย

  • Lumen , LM (ลูเมน)  หน่วยความสว่าง ค่ายิ่งสูงยิ่งสว่างมาก

  • ค่า  LUX (ลักซ์) =  เป็นค่าลูเมนต่อตารางเมตร, ค่าของแสงที่ส่องจากที่ติดตั้ง จนถึงจุดที่วัด ใช้กำหนดค่าความสว...

May 20, 2015

IP Code (ในบางครั้งอาจจะเรียกว่า IP rating) ย่อมาจาก International Protection Marking หรือ Ingress Protection Marking เป็นมาตรฐานสากลที่ทาง IEC (International Electrotechnical Commission) ใช้กำหนดความสามารถในการป้องกันตัวของอุปกรณ์จากสิ่งแวดล้อมภายนอก เพื่อป้องกันวงจรภ...

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

TELL US

CONTACT US

E-mail   : sale@skpenergy.co.th

                   skpenergy01@gmail.com

Tel           : 02-880-9224-6

                 : 080-574-1893

Fax          : 02-880-9223

LINE@   : @skpenergy

 

VISIT US

BLOG

Please reload

© SKP energy Co., Ltd. All Rights Reserved.

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon