BLOG 

June 10, 2019

  • Watt, W  (วัตต์)    กำลังไฟ , จำนวนไฟที่ใช้ จำนวนน้อย จึงหมายถึงใช้ไฟน้อย

  • Lumen , LM (ลูเมน)  หน่วยความสว่าง ค่ายิ่งสูงยิ่งสว่างมาก

  • ค่า  LUX (ลักซ์) =  เป็นค่าลูเมนต่อตารางเมตร, ค่าของแสงที่ส่องจากที่ติดตั้ง จนถึงจุดที่วัด ใช้กำหนดค่าความสว...

June 6, 2019

อะไรคือหลอด T5 T8 T12 บอกข้อแตกต่างของหลอดเหล่านี้

May 20, 2015

IP Code (ในบางครั้งอาจจะเรียกว่า IP rating) ย่อมาจาก International Protection Marking หรือ Ingress Protection Marking เป็นมาตรฐานสากลที่ทาง IEC (International Electrotechnical Commission) ใช้กำหนดความสามารถในการป้องกันตัวของอุปกรณ์จากสิ่งแวดล้อมภายนอก เพื่อป้องกันวงจรภ...

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

TELL US

CONTACT US

E-mail   : sale@skpenergy.co.th

                   skpenergy01@gmail.com

Tel           : 02-880-9224-6

                 : 080-574-1893

Fax          : 02-880-9223

LINE@   : @skpenergy

 

VISIT US

BLOG

Please reload

© SKP energy Co., Ltd. All Rights Reserved.

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon